Daily Archives: Tháng Một 8, 2020

Luật lao động (sửa đổi) có hiệu lực 01/01/2021: nhiều điểm mới doanh nghiệp cần lưu ý

ff370_ktsg_hdlao_dong_2_copy_650

Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019, sẽ có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và thay thế cho Bộ luật Lao động 2012 hiện hành. 1. Tăng tuổi nghỉ hưu lên 60 đối với nữ, 62 đối với nam Cụ thể tại Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019 Điều 169. Tuổi nghỉ hưu 2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ. 3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở ...

Read More »
error: