Daily Archives: Tháng Hai 4, 2020

Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định đầu tư Dự án sân bay Long Thành trong tháng 3/2020

long_thanh3

Hình thức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 sẽ được Chính phủ quyết định dựa trên cơ sở kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của Hội đồng thẩm định nhà nước. – Bảng giá dịch vụ thành lập công ty tại Đồng Nai trọn gói -> Tại đây – Các loại thuế phải nộp khi thành lập công ty tại Đồng Nai-> Tại đây – Khi thành lập công ty tại Đồng Nai cần chuẩn bị gì -> Tại đây Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 07/NQ- CP ngày 3/2/2020  về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 Theo đó, Chính phủ Quyết nghị Hội đồng thẩm định nhà nước khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 bảo đảm chất lượng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đầu tư Dự án trong tháng 3 năm 2020, trong đó đối với việc điều chỉnh diện tích đất quốc phòng, bổ sung ...

Read More »