I-Gói dịch vụ thành lập công ty Chuyên nghiệp 

1. Giấy đăng ký doanh nghiệp + Mã số thuế;
2. Bàn giao hồ sơ gốc để doanh nghiệp lưu giữ;
3. Đặt dấu công ty (Loại tốt);
4. Thông báo mẫu dấu doanh nghiệp;
5. Tư vấn các công việc phải làm sau khi thành lập doanh nghiệp;
6. Tư vấn mở tài khoản ngân hàng tại: Một số ngân hàng Minh Châu liên kết như: ACB, HD bank…;
7. Công bố thông tin doanh nghiệp lên cổng thông tin quốc gia.
8. Khắc tặng con dấu chức danh giám đốc (Loại tốt).
9. Thiết lập và nộp hồ sơ pháp lý thuế lần đầu;
10. Liên hệ mua và thanh toán chữ ký số điện tử khai thuế bắt buộc (NewCA) 03 năm sử dụng
(giá thị trường 2.950.000 VND);
11. Lập tài khoản khai thuế điện tử tại: nhantokhai.gdt.gov.vn của Tổng cục thuế;
12. Lập tài khoản dịch vụ nộp thuế điện tử tại: nopthuedientu.gdt.gov.vn của Tổng cục thuế;
13. Nộp tờ khai thuế Môn bài (miễn tiền nộp thuế)
14. Làm dịch vụ kế toán thuế  01 tháng miễn phí (trị giá 700.000 đồng).

Thời gian thực hiện: 5 – 7 ngày làm việc
Liên hệ để được báo phí dịch vụ 0937967242-0937603786


II-Gói dịch vụ thành lập công ty trọn gói hoàn thiện 

1. Giấy đăng ký doanh nghiệp + Mã số thuế;
2. Bàn giao hồ sơ gốc để doanh nghiệp lưu giữ;
3. Đặt dấu công ty (Loại tốt);
4. Thông báo mẫu dấu doanh nghiệp;
5. Tư vấn các công việc phải làm sau khi thành lập doanh nghiệp;
6. Tư vấn mở tài khoản ngân hàng tại: Một số ngân hàng Minh Châu liên kết như: ACB, HD bank…;
7. Công bố thông tin doanh nghiệp lên cổng thông tin quốc gia.
8. Thiết lập và nộp hồ sơ pháp lý thuế lần đầu;
9. Liên hệ mua và thanh toán chữ ký số điện tử khai thuế bắt buộc (NewCA) 03 năm sử dụng
(giá thị trường 2.950.000 VND);
10. Lập tài khoản khai thuế điện tử tại: nhantokhai.gdt.gov.vn của Tổng cục thuế;
11. Lập tài khoản dịch vụ nộp thuế điện tử tại: nopthuedientu.gdt.gov.vn của Tổng cục thuế;
12. Liên hệ đặt và thanh toán tiền Hóa đơn điện tử (200 số ) trị giá 1.000.000 VND;
13. Hỗ trợ tạo mẫu thiết kế phát hành hóa đơn điện tử;
14. Nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử và hướng dẫn sử dụng;
15. Khắc tặng con dấu chức danh giám đốc (Loại tốt).
16. Làm dịch vụ kế toán thuế  03 tháng miễn phí. (trị giá 2.100.000 đồng).

Thời gian thực hiện: 5 – 7 ngày làm việc
Liên hệ để được báo phí dịch vụ 0937967242-0937603786

MINH CHAU TAX & ACCOUNTING GROUP
Hotline : 0937 603786  – 0937967242 (Zalo)
Website : ketoanminhchau.comdailythueminhchau.vnluatminhchau.vn   

Hỗ trợ giải đáp
error: