Chat with us, powered by LiveChat
Home / Trang Chủ / THÀNH LẬP CÔNG TY / Các loại thuế phải nộp khi thành lập công ty

Các loại thuế phải nộp khi thành lập công ty

Doanh nghiệp phải đóng các loại thuế nào khi thành lập công ty

Thuế là một nghĩa vụ quan trọng mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện từ khi mới thành lập và xuyên suốt cả quá trình hoạt động. Tuy nhiện hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn chưa có hiểu biết đầy đủ và chính xác về các loại thuế và nghĩa vụ về thuế của mình. Do đó, bài viết dưới đây để cập đến một số loại thuế cơ bản mà các doanh nghiệp phải đóng trong một năm. 

1. Lệ phí môn bài

Hằng năm, chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm, doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai, nộp lệ phí môn bài cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.
Mức thu lệ phí môn bài của doanh nghiệp được căn cứ theo vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Văn phòng công ty Minh Châu

2. Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Hiện nay, có 02 phương pháp tính thuế GTGT đó là phương pháp tính thuế trực tiếp và phương pháp tính thuế theo phương pháp khấu trừ. Theo đó, hồ sơ khai thuế sẽ khác nhau đối với từng phương pháp.

Thời gian nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế:

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp

  • Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Hàng quý, chậm nhất là vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp phải thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của quý đó, chứ không phải nộp tờ khai thuế.
Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau:
Thuế TNDN = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có)) x Thuế suất thuế TNDN 

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp gồm:
+ Thuế suất 20%;
+ Thuế suất từ 32% đến 50%;
+ Thuế suất 40%;
+ Thuế suất 50%;

  • Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (đối với các doanh nghiệp lựa chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch), doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là TNDN) đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.
4. Thuế thu nhập cá nhân

  • Khai, nộp thuế thu nhập cá nhân

Doanh nghiệp trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân cho người lao động có trách nhiệm thực hiện khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý hoặc theo từng lần phát sinh thay cho người lao động đó.
Quý thành viên vui lòng xem chi tiết tại công việc
+ Trách nhiệm khai, nộp thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp.
+ Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.
+ Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng hoặc quý.
Nếu trong tháng (đối với khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với khai theo quý) không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải kê khai tháng hoặc quý đó.

  • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (năm tính thuế), doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân dù phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế trong năm và quyết thay cho các cá nhân có ủy quyền.
Trường hợp doanh nghiệp không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (sau đây gọi tắt là TNCN).
Ngoài ra, tùy vào lĩnh vực, ngành nghề, hàng hóa doanh nghiệp kinh doanh mà doanh nghiệp phải nộp thêm các loại thuế khác nhau như: Thuế tiêu thụ đặc biết; Thuế tài nguyên; Thuế sử dụng đất; Thuế xuất khẩu; Thuế nhập khẩu; Phí, lệ phí khác,… 

Trên đây là những thông tin cơ bản về Quy định pháp luật về thuế khi thành lập Doanh nghiệp. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với công ty Minh Châu – đơn vị tư vấn thành lập doanh nghiệp, dịch vụ kế toán, tư vấn thuế chuyên nghiệp nhất.

CÔNG TY TNHH TM DV TƯ VẤN MINH CHÂU

– VĂN PHÒNG LONG THÀNH:
Địa chỉ : Số 231, tổ 30, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 0937 603786  – 0937967242 (Zalo)            
Mail : quocngoc.th@gmail.com

– VĂN PHÒNG BIÊN HÒA:

Địa chỉ : 468/1/26, Khu Phố 3, P. Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 0919 996113  (Zalo)  – 0937967242 (Zalo) 
Email: ketoanminhchau2015@gmail.com