Home / Trang Chủ / THÀNH LẬP CÔNG TY / Điều kiện thành lập doanh nghiệp tại Biên Hòa cập nhật mới nhất

Điều kiện thành lập doanh nghiệp tại Biên Hòa cập nhật mới nhất

Muốn thành lập doanh nghiệp tại Biên Hòa bạn cần đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu. Trong đó bao gồm yêu cầu về chủ thể thành lập, ngành nghề kinh doanh và một số điều kiện khác. Các yêu cầu này cần phải luôn cập nhật theo luật hiện hành. Tuy nhiên đối với những cá nhân không am hiểu nhiều về luật, đây sẽ là điều rất khó. Đó là lý do Công ty TNHH Tư vấn Minh Châu sẽ cung cấp cho bạn các thông tin hữu ích nhất.

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, khi muốn thành lập doanh nghiệp tại Biên Hòa bạn cần phải đáp ứng các yêu cầu về chủ thể, ngành nghề kinh doanh và các điều kiện khác. 

Điều kiện thành lập doanh nghiệp tại Biên Hòa cập nhật mới nhất
Điều kiện thành lập doanh nghiệp tại Biên Hòa

1. Về chủ thể

Tất cả cá nhân, tổ chức của Việt Nam và nước ngoài đều có quyền thành lập doanh nghiệp trừ các đối tượng dưới đây:
– Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp nhằm thu lợi riêng cho cá nhân hoặc tổ chức.
– Cán bộ, công viên chức theo quy định của pháp luật.
– Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân… trừ trường hợp đối tượng được cử đi đại diện quản lý nguồn vốn của Nhà nước trong một doanh nghiệp nào đó.
– Cán bộ nghiệp vụ hay quản lý trong doanh nghiệp nhà nước.
– Người chưa thành niên, bị mất hoặc hạn chế hành vi dân sự.
– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, phạt tù hoặc người đang thực hiện kinh doanh ở một ngành nghề theo quy định của pháp luật.

2. Ngành nghề kinh doanh

Các doanh nghiệp có thể chọn các ngành nghề pháp luật không cấm và chỉ được kinh doanh ngành nghề đã đăng ký ở cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Tại Điều 6, Luật Đầu tư 2014 đã quy định rõ các ngành cấm kinh doanh: Cấm kinh doanh mại dâm; Họat động kinh doanh liên quan tới sinh sản vô tính trên người; Mua bán người, mô, bộ phận cơ thể người…

3. Năng lực chuyên môn

Pháp luật sẽ có quy định riêng về điều kiện hành nghề đối với từng ngành nghề kinh doanh. Ví dụ Luật sư muốn hành nghề phải có thẻ Luật sư, Dược sĩ bán thuốc cần phải có Bằng cử nhân Dược…

4. Vốn pháp định
Vốn pháp định chỉ được quy định ở một số ngành nghề. Đó là khoản vốn tối thiểu doanh nghiệp cần phải có theo quy định của pháp luật. Chẳng hạn vốn pháp định của ngân hàng chính sách là 5000 tỷ; đối với dịch vụ bảo kê, đòi nợ thuê là 2 tỷ…

Điều kiện thành lập doanh nghiệp tại Biên Hòa cập nhật mới nhất
Vốn pháp định của doanh nghiệp

5. Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp được cấu thành từ hai yếu tố là loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Tên không được trùng hay gây nhầm lẫn đối với tên của các doanh nghiệp khác đã được đăng ký trên địa bàn của tỉnh, thành phố. Thêm vào đó, tên cần phải đáp ứng quy định theo điều 39, 40, 41, 42 của Luật Doanh nghiệp.

6. Trụ sở doanh nghiệp

Trụ sở doanh nghiệp là nơi thực hiện các hoạt động kinh doanh, địa điểm liên lạc, giao dịch ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trụ sở phải là địa chỉ xác định bao gồm: số nhà, ngách, ngõ, đường, phường, quận, thành phố/tỉnh…

7. Điều kiện khác

Ngoài ra khi thành lập doanh nghiệp tại Biên Hòa bạn cần phải đáp ứng thêm một số điều kiện khác:
– Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ.
– Nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp đầy đủ.

Trên đây là các điều kiện thành lập doanh nghiệp tại Biên Hòa mà chúng tôi giới thiệu với bạn. Đây là các điều kiện cần bạn cần phải đáp ứng khi muốn thành lập công ty. Ngoài ra các yếu tố này cũng sẽ ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh và chiến lược phát triển của công ty sau này. Sau khi nắm được các điều kiện cơ bản bạn sẽ làm hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên các thủ tục khá phức tạp nên bạn có thể ủy quyền cho một đơn vị tư vấn uy tín như Minh Châu thực hiện.