Home / Trang Chủ / THÀNH LẬP CÔNG TY / Khi thành lập doanh nghiệp tại Biên Hòa nên lựa chọn loại hình nào?

Khi thành lập doanh nghiệp tại Biên Hòa nên lựa chọn loại hình nào?

Khi thành lập doanh nghiệp tại Biên Hòa bạn cần phải cân nhắc các loại hình kinh doanh. Bởi yếu tố này sẽ ảnh hưởng tới cơ cấu và cách thức vận hành của công ty. Ngoài ra nó cũng phân định rõ trách nhiệm của các thành viên và cổ đông trong việc điều hành và chịu trách nhiệm pháp lý liên quan. Đó là lý do bạn cần phải nắm được các loại hình doanh nghiệp và ưu nhược điểm của nó. 

Khi thành lập doanh nghiệp tại Biên Hòa nên lựa chọn loại hình nào?
Các loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay.

Dựa trên Luật doanh nghiệp 2014, hiện nay Việt Nam có 4 loại hình doanh nghiệp cơ bản:

1. Doanh nghiệp tư nhân

– Do một cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động của doanh nghiệp. 
– Chủ sở hữu là cá nhân.
– Cá nhân đó có quyền quyết định mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời có quyền sử dụng lợi nhuận kinh doanh sau khi đóng thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác.
– Doanh nghiệp tư nhân không có điều lệ công ty.
– Có mã số thuế, có con dấu, được quyền in và phát hành các loại hóa đơn.
– Chủ doanh nghiệp có thể thuê người khác để điều hành hoạt động kinh doanh và quản lý.

a) Ưu điểm

– Doanh nghiệp tư nhân chỉ có một người đứng đầu nên mọi hoạt động của công ty đều do người này quyết định.
– Doanh nghiệp ít chịu sự ràng buộc trước pháp luật hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác.
– Với chế độ trách nhiệm vô hạn, doanh nghiệp sẽ tạo được niềm tin cho đối tác.

b) Nhược điểm

– Không có tư cách pháp nhân.
– Chủ doanh nghiệp thường phải chịu mức độ rủi ro cao.
– Doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm về khoản nợ của công ty bằng chính tài sản của doanh nghiệp và tài sản của chủ doanh nghiệp.
Ví dụ: Doanh nghiệp tư nhân gỗ Mỹ nghệ Quang Sáng…

2. Công ty TNHH

Đây là một loại hình công ty phổ biến khi thành lập doanh nghiệp tại Biên Hòa:
– Tư cách pháp nhân được pháp luật thừa nhận.
– Công ty và chủ sở hữu công ty là hai thực thể pháp lý độc lập.
– Không quá 50 thành viên góp vốn và thành lập công ty.
– Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của công ty trong phạm vi tài sản của công ty.
– Không có quyền phát hành cổ phiếu.

a) Ưu điểm

– Chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi tài sản của công ty nên ít rủi ro cho người góp vốn.
– Chế độ chuyển nhượng vốn chặt chẽ nên kiểm soát được thay đổi thành viên công ty.

b) Nhược điểm

– Với chế độ trách nhiệm hữu hạn nên trước đối tác uy tín công ty có phần bị hạn chế.
– Chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật.
– Không có quyền phát hành cổ phiếu.
Ví dụ: Công ty TNHH MTV TM DV tư vấn Minh Châu, Công ty TNHH Năm Oánh, Công ty TNHH Oxy Đồng Nai, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Nai …

Khi thành lập doanh nghiệp tại Biên Hòa nên lựa chọn loại hình nào?
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Nai 

3. Công ty cổ phần

Khi thành lập doanh nghiệp tại Biên Hòa bạn muốn thành lập công ty cổ phần cần phải cân nhắc kỹ các đặc điểm của loại hình này. 
– Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau và tồn tại độc lập.
– Có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng cổ đông, Ban Quản trị…
– Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm với khoản nợ công ty theo nguồn vốn đóng góp vào.
– Có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần.
– Có quyền phát hành chứng khoán.

a) Ưu điểm
– Chỉ chịu trách nhiệm về phạm vị góp vốn nên độ rủi ro không cao.
– Khả năng hoạt động rộng đối với tất cả các ngành nghề.
– Cơ cấu vốn linh hoạt.
– Có khả năng phát hành chứng khoán nên khả năng huy động vốn cao.
– Chuyển nhượng vốn dễ dàng nên khả năng cá nhân khác tham gia vào công ty.

b) Nhược điểm
– Điều hành phức tạp nếu lượng cổ đông lớn có thể tạo nên sự đối kháng về lợi ích.
– Chịu sự ràng buộc trước pháp luật nhất là về chế độ tài chính, kế toán.
– Khó khăn trong việc thành lập và quản lý.
Ví dụ: Công ty cổ phần nhựa cao su kỹ thuật Mỹ Việt, Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa…

Khi thành lập doanh nghiệp tại Biên Hòa nên lựa chọn loại hình nào?
Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa

4. Công ty hợp doanh

– Có ít nhất hai thành viên là đồng sở hữu.
– Thành viên khác có thể góp vốn và chỉ chịu trách nhiệm về khoản nợ công ty trong phạm vị góp vốn.
– Có tư cách pháp nhân.
– Thành viên góp vốn sẽ được chia theo tỷ lệ còn thành viên hợp doanh có nghĩa vụ ngang nhau trong việc đưa ra các quyết định của công ty.

a)  Ưu điểm

– Kết hợp được uy tín cá nhân của cổ đông nên dễ tạo ra sự tin tưởng từ phía đối tác.
– Cơ chế điều hành công ty không quá phức tạp.

b)  Nhược điểm
– Chế độ hợp doanh liên đới nên mức độ rủi ro trong hoạt động kinh doanh rất cao.
– Thành lập doanh nghiệp tại Biên Hòa với loại hình này chưa phổ biến.

Trên đây là các thông tin, ưu nhược điểm của các loại hình khi thành lập doanh nghiệp tại Biên Hòa mà chúng tôi giới thiệu với bạn. Việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng nhiều tới hoạt động kinh doanh và cách quản lý công ty. Ngoài ra nếu bạn muốn làm rõ hơn cách hoạt động của các loại hình này bạn có thể liên lạc với Công ty TNHH Tư vấn Minh Châu để được hỗ trợ.