A/ Về Thuế giá trị gia tăng trong bản tin cập nhật chính sách thuế tháng 3.2020:

 1. Chính sách thuế GTGT đối với sản phẩm Clinker xuất khẩu.

Tổng cục Thuế có công văn số 789/TCT-CS ngày 24/02/2020 hướng dẫn Công ty TNHH Thạch cao Miền Trung về thuế GTGT.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm Clinker từ tháng 1/2015 đến tháng 06/2016 và đề nghị hoàn thuế GTGT đối với sản phẩm Clinker xuất khẩu nêu trên vào tháng 9/2018 thì áp dụng quy định về thuế suất GTGT đối với mặt hàng Clinker xuất khẩu và quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu theo Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ và Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính).

B/ Về Thuế thu nhập doanh nghiệp trong bản tin cập nhật chính sách thuế tháng 3.2020:

 1. Về việc áp dụng Nghị định số 20/2017/NĐ-CP:

Tổng cục Thuế có công văn số 667/TCT-TTKT ngày 19/02/2020 hướng dẫn Công ty cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT về việc áp dụng Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.

Theo đó, trường hợp Công ty có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP có phát sinh chi phí lãi vay trong kỳ tính thuế thì thuộc đối tượng áp dụng quy định tại Khoàn 3, Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng chi phí lãi vay (bao gồm lãi vay từ bên liên kết và lãi từ bên độc lập) được trừ theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP không vượt quá 20% của Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay cộng chi phí khấu hao trong kỳ.

C/ Về Thuế thu nhập cá nhân trong bản tin cập nhật chính sách thuế tháng 3.2020:

 1. Về việc quyết toán thuế TNCN năm 2019 và cấp mã số thuế người phụ thuộc.

Ngày 18/02/2020, Cục Thuế TP Hà Nội có công văn số 6043/CT-TTHT gửi người nộp thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2019 và cấp mã số thuế người phụ thuộc.

Bên cạnh các nội dung hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế TNCN, Cục Thuế TP Hà Nội cũng có khuyến cáo:

– Các tổ chức, cá nhân nên nộp hồ sơ QTT TNCN trước thời hạn để tránh ùn tắc trong giai đoạn cao điểm.

– Đối với trường hợp nộp hồ sơ QTT TNCN bằng bản giấy thì nên sử dụng phương thức nộp hồ sơ qua đường bưu điện để tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tránh tập trung đông người nhằm phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut corona gây ra. Khi nộp hồ sơ qua đường bưu điện, NNT thực hiện khai đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ liên lạc, địa chỉ email, số điện thoại để cơ quan thuế có thể thông tin, liên lạc với NNT nếu hồ sơ khai thuế cần bổ sung, hoàn thiện.

– Trường hợp cá nhân có số thuế TNCN nộp thừa có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau thì nên nộp sau ngày 30/03/2020.

D/ Về Hóa đơn trong bản tin cập nhật chính sách thuế tháng 3.2020:

 1. Về hóa đơn điện tử

– Tổng cục Thuế có công văn số 617/TCT-CS ngày 17/02/2020 hướng dẫn Công ty Hưng Việt Solution về hóa đơn điện tử. 

Theo đó để trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử thì Công ty Hưng Việt Solution cần đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 32 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ và Điều 23 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 của Bộ Tài chính.

 1. Về việc cấp hóa đơn lẻ:

Tổng cục Thuế có công văn số 923/TCT-CS ngày 05/03/2020 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về hóa đơn. 

Theo đó, Trường hợp Công ty đã tạm ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế thì không thuộc đối tượng được cấp hóa đơn lẻ. Trường hợp Công ty sau khi đã giải thể, phá sản, đã quyết toán thuế, đã đóng cửa, đã đóng mã số thuế, phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là hóa đơn bán hàng.  

E./ Về Quản lý thuế trong bản tin cập nhật chính sách thuế tháng 3.2020:

 1. Về việc thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giũa Việt Nam và Crô-a-ti-a.

Tổng cục Thuế có công văn số 835/TCT-HTQT ngày 27/02/2020 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương về việc thông báo hiệu lực của 

 Hiệp định thuế giũa Việt Nam và Crô-a-ti-a. 

Theo đó:

Ngày Hiệp định có hiệu lực: từ ngày 23/5/2019.

Này áp dụng thực hiện tại Việt Nam: từ ngày 01/01/2020.

Này áp dụng thực hiện tại Crô-a-ti-a: từ ngày 01/01/2020. 

 1. Về việc kê khai thuế GTGT:

Tổng cục Thuế có công văn số 630/TCT-KK ngày 17/02/2020 gửi Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng DHD hướng dẫn về việc kê khai thuế GTGT.

Theo đó, trường hợp Công ty đã thành lập và đăng ký áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT (kể cả trường hợp không phát sinh nghĩa vụ thuế trong kỳ tính thuế) theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 10 và điểm b Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014).

Trường hợp Công ty đang hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư thủy điện thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

F./ Lệ phí môn bài trong bản tin cập nhật chính sách thuế tháng 3.2020:

Ngày 24/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của chính phủ quy định về lệ phí môn bài.

Theo đó, môt số nội dung mới tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP như sau:

(1) Thêm 3 trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Theo điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP, từ ngày 25/02/2020 sẽ có thêm 03 trường hợp được miễn lệ phí môn bài, cụ thể:

– Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) đối với:

+ Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

+ Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, nếu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa nêu trên thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì các địa điểm này cũng được miễn lệ phí môn bài.

– Trường phổ thông công lập và mầm non công lập.

(2) Bổ sung quy định về thời hạn nộp lệ phí môn bài

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP thì thời hạn nộp lệ phí môn bài vẫn giữ nguyên (chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm). Tuy nhiên, vì bổ sung thêm đối tượng được miễn lệ phí nên hạn nộp lệ phí với đối tượng này cũng được quy định mới, cụ thể:

– Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) nộp lệ phí môn bài như sau:

+ Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/7 năm kết thúc thời gian miễn.

+ Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

– Đối với hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể, ra hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại nộp lệ phí môn bài như sau:

+ Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/7 năm ra hoạt động.

+ Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm ra hoạt động.

(3). Mức thu lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Vì doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm nên lệ phí môn bài khi kết thúc thời gian được miễn có thể chỉ phải nộp bằng ½ mức quy định, cụ thể:

Tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) khi hết thời gian được miễn lệ phí nếu:

– Kết thúc trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

– Kết thúc trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

(4) Không phải nộp lệ phí nếu ngừng sản xuất kinh doanh

Theo điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP, người nộp lệ phí đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí cho năm tạm ngừng hoạt động nếu đáp ứng được 02 điều kiện sau:

– Văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế trước ngày 30/01 hàng năm.

– Chưa nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lưu ý: Nếu không đáp ứng đủ 02 điều kiện trên thì phải nộp lệ phí môn bài cho cả năm.

(5.) 1 trường hợp không phải khai lệ phí môn bài

Khoản 3 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP quy định hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài.

Theo đó, cơ quan thuế sẽ căn cứ vào tờ khai thuế, cơ sở dữ liệu ngành thuế để xác định doanh thu kinh doanh làm căn cứ tính mức lệ phí môn bài phải nộp.

Đối với tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh còn lại phải khai lệ phí môn bài theo quy định.

H/ Vấn đề khác có liên quan trong bản tin cập nhật chính sách thuế tháng 3.2020:

 1. Quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

Ngày 01/03/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

  Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 04 năm 2020.

 1. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ngày 01/03/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 04 năm 2020.

 1. Quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

Ngày 20/01/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Cài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 03 năm 2020.

 

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời
  error:
  GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242