Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp nhiều lúc cần có sự hỗ trợ của những đơn vị cho thuê tài chính. Nhận thấy được điều này, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước muốn thành lập doanh nghiệp ở lĩnh vực này. Vậy để thành lập công ty cho thuê tài chính cần phải có các điều kiện gì? Hãy theo dõi bài viết sau. 

Khái niệm về cho thuê tài chính là gì?

Dựa vào Khoản 7 Điều 3 Nghị định 39/2014/NĐ-CP đã đưa ra định nghĩa cho thuê tài chính là hoạt động cấp tín dụng theo thời gian vừa, dài theo cơ sở hợp đồng giữa bên cho thuê và thuê tài chính.  Chi tiết là: 

Bên cho thuê tài chính sẽ cam kết mua tài sản cho thuê tài chính dựa vào yêu cầu của bên thuê  TC, đồng thời nắm quyền sở hữu đối với TS cho thuê TC trong thời gian cho thuê. Tài sản cho thuê tài chính có thể là máy móc, thiết bị hoặc tài sản khác theo quy định chi tiết của NHNN và được hướng dẫn chi tiết các loại TS cho thuê trong các thời kỳ. 

Bên thuê tài chính sẽ sử dụng tài sản thuê tài chính và thanh toán tiền thuê đúng quy định trong hợp đồng. 

Dựa vào Điều 3.5 Nghị định 29/2014/NĐ-CP chỉ ra  đơn vị cho thuê tài chính là doanh nghiệp tài chính chuyên ngành, tổ chức tín dụng phi ngân hàng mà hoạt động chính là cho thuê tài chính. Dư nợ cho thuê TC cần phải đảm bảo chiếm ít nhất 70% tổng dư nợ cấp tín dụng. 

Tiêu chuẩn thành lập doanh nghiệp cho thuê tài chính: 

Điều kiện chung: 

Doanh nghiệp tài chính thực hiện hoạt động cho thuê TC sẽ cần đáp ứng các yêu cầu sau: 

Đội ngũ cán bộ đòi hỏi đủ trình độ, năng lực, cơ sở vật chất, các phương tiện, quy định nội bộ…theo pháp luật đảm bảo việc thực hiện NH được ghi trong Giấy phép. 

Cần phải đảm bảo các tiêu chuẩn nghiệp vụ đối với HĐ ngân hàng do NHNN quy định. 

Nếu doanh nghiệp TC thành lập và hoạt động trước khi Nghị định có hiệu lực thi hành được bổ sung HĐ cho thuê TC khi thoả mãn các điều kiện quy định trong Điều này và các tiêu chuẩn sau: 

Cần phải đảm bảo các quy định về tỷ lệ an toàn trong HĐNH, thực hiện phân loại nợ và trích dự phòng rủi ro,cần thực hiện  trích lập dự phòng rủi ro trong các quý của năm liền kề trước năm điều chỉnh hoạt động. 

Cần phải đảm bảo tỷ lệ nợ xấu dưới mức quy định của NHNN. 

ĐƠn vị cần đảm bảo không bị xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực TT và NH trong thời gian 1 năm liền kề được tính từ thời điểm đề nghị bổ sung HĐ trở về trước. 

Đồng thời đảm bảo việc kinh doanh có lãi liên tục ít nhất 2 năm liền kề trước năm quyết định bổ sung hoạt động. 

Những yêu cầu chi tiết: 

Dựa vào Điều 20 Luật Các tổ chức tín dụng và Nghị định 86 quy định về Đk cấp Giấy phép TL tổ chức tín dụng, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

Đảm bảo vốn điều lệ tối thiểu 150 tỷ đồng. 

Chủ sở hữu doanh nghiệp cho thuê TC phải là CT TNHH 1 thành viên, người sáng lập phải là pháp nhân hợp pháp đủ năng lực tài chính, năng lực hành vi dân sự. 

Đối với người quản lý phải đảm bảo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 50 Các tổ chức tín dụng 2010. 

Về điều lệ công ty cần phù hợp với quy định của pháp Luật về tổ chức tín dụng và các quy định khác liên quan. 

Có đề án thành lập, phương án khả thi và hoàn toàn cam kết không gây ảnh hưởng đến hệ thống tổ chức tín dụng, không tạo ra sự độc quyền trong tổ chức tín dụng. 

Ngoài ra đối với nhà đầu tư quốc tịch khác cũng sẽ có các điều kiện cụ thể: 

Nhà đầu tư nước ngoài:

Đầu tiên cần kiểm tra điều kiện trong Biểu Cam kết của Việt Nam ở WTO và pháp luật để xác định các tiêu chuẩn như: 

Quốc tịch của nhà đầu tư có là quốc gia thành viên của WTO hay không thì lúc đó mới xác định được phép thành lập tại Việt Nam. 

Đòi hỏi kinh doanh có lợi nhuận trong 3 năm liên tiếp trước năm nộp hồ sơ đề nghị. 

Tổng tài sản trên 10 tỷ đô la Mỹ 

Không vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng và các quy định khác của nước bạn trong 5 năm. 

Cần phải có kinh nghiệm hoạt động quốc tế được xếp loại tín nhiệm ở mức ổn định trở lên. 

Được cơ quan chuyên trách của nước bạn đánh giá đảo bảo an toàn vốn, các tỷ lệ đảm bảo khác, đạt tiêu chuẩn về quản trị rủi ro, trích lập dự phòng…

Phải đáp ứng điều kiện không phải là cổ đông chiến lược, chủ sở hữu, thành viên sáng lập của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam. 

Nếu tổ chức tín dụng nước ngoài là công ty cho thuê thì số dư tài chính và cho vay phải đảm bảo chiếm ít nhất 70% tài sản doanh nghiệp. 

Hình thức tham gia tại Việt Nam: 

Văn phòng đại diện

Doanh nghiệp cho thuê tài chính liên doanh

Doanh nghiệp cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài. 

Về việc tham gia mua cổ phần: 

Tại Việt Nam hạn chế việc tham gia cổ phần của các đơn vị tín dụng NN tại NHTM của Việt Nam được cổ phần hoá như mức tham gia CP của NHVN. 

Về việc tham gia góp vốn với hình thức mua cổ phần thì cần đảm bảo tổng cổ phần pháp nhân NN nắm giữ tại mỗi NH TMCP của VN không được quá 30% vốn điều lệ của ngân hàng. 

Với nhà đầu tư trong nước: 

Yêu cầu với CĐ sáng lập: 

Cần đảm bảo các điều kiện như: 

Đảm bảo không là CĐ chiến lược, chủ sở hữu,… của tổ chức tín dụng khác tại Việt Nam. 

Đảm bảo không được dùng vốn huy động của đơn vị, cá nhân khác để góp vốn. 

Phải là người có quốc tịch VN. 

Không thuộc những đối tượng bị cấm thành lập công ty. 

Nếu cổ đông là tổ chức phải đảm bảo các quy định: 

  • Cần thành lập theo pháp luật VN. 
  • Kinh doanh có lãi trong 3 năm liên tiếp. 
  • Thực hiện đầy đủ các điều kiện về thuế, bảo hiểm… theo quy định. 

Nếu cổ đông là doanh nghiệp Việt Nam loại trừ NH thương mại VN, cần đảm bảo: 

  • Đảm bảo vốn tối thiểu 500 tỷ, tổng tài sản ít nhất 1000 tỷ trong 3 năm liên tiếp. 
  • Nếu công ty được cấp Giấy phép thành lập ở ngành chứng khoán, bảo hiểm cần đảm bảo quy định góp vốn của pháp luật. 

Nếu cổ đông sáng lập là NH TM Việt Nam cần đảm bảo: 

Đảm bảo tổng tài sản ít nhất 100.000 tỷ đồng, cần theo các quy định về quản trị rủi ro, trích lập dự phòng theo pháp luật. 

Không vi phạm và đảm bảo tỷ lệ an toàn theo quy định của NHNN trong năm liền kề với năm nộp hồ sơ xin cấp phép. 

Cần đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu sau khi góp vốn thành lập tổ chức tín dụng phi NH. 

Không bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, HĐ NH trong 2 năm liên tiếp. 

Các yêu cầu đối với chủ sở hữu, thành viên sáng lập

Đối với thành viên sáng lập là DNVN cần đảm bảo các yêu cầu: 

Người sáng lập không là cổ đông sáng lập, chiến lược ..ở các tổ chức tín dụng khác tại Việt Nam. 

Cần đảm bảo sự cam kết về tài chính để giải quyết khó khăn nếu tổ chức phi ngân hàng khó khăn về vốn. 

Hoàn toàn không dùng vốn vay của tổ chức để góp vốn. 

Cần phải bảo đảm thành lập theo quy định PL Việt Nam. 

Cần phải kinh doanh có lãi 3 năm liên tiếp trước năm nộp hồ sơ đề nghị. 

Đảm bảo các nghĩa vụ về thuế và bảo hiểm theo quy định. 

Vốn chủ sở hữu tối thiểu 1000 tỷ đổng, tổng tài sản ít nhất là 2.000 tỷ đồng trong 3 năm tài chính liên tiếp. 

Nếu doanh nghiệp được cấp GPTL trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm cần phải đảm bảo các quy định về pháp luật về góp vốn. 

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242