Theo dự thảo Nghị quyết về một số chính sách thuế thu nhập doanh ngiệp nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì một số chính sách về thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được áp dụng như sau:

 – Áp dụng thuế suất 15% đối với các trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ có tổng doanh thu năm không năm không quá 03 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người.

 – Áp dụng thuế suất 17% áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp nhỏ có tổng doanh thu năm không quá 50 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xả hội bình quân năm không quá 100 người.

  – Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 02 năm liên tục kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ được thành lập mới từ hộ kinh doanh với điều kiện:

            + Hộ kinh doanh quy định tại khoản này phải đáp ứng điều kiện đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật, đồng thời có thời gian sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 12 tháng tính từ ngày được cấp  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.  

+ Doanh nghiệp thành lập mới được miễn thuế là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu không bao gồm trường hợp doanh nghiệp thành lập mới mà:

  a. Người đại diện pháp luật ( trừ trường hợp người đại diện theo pháp luật không phải thành viên góp vốn ),

 b. Thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật,

  c. Thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới.
5aa259e315a3fcfda5b2

Thời gian miễn thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong 03 (ba) năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu thì thời gian miễn thuế được tính từ năm thứ tư.

Sau thời gian miễn thuế, trường hợp doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư thuộc ngành nghề, địa bàn ưu đãi thuế thì tiếp tục được hưởng ưu đãi ( thuế suất ưu đãi và miễn, giảm thuế ) tương ứng theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hết thời gian miễn thuế và thời gian hưởng ưu đãi thuế ( nếu có ) quy định tại tài khoản này, doanh nghiệp thực hiện mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp là 15% và 17% tương ứng nêu trên. 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MINH CHÂU 
Tư vấn miễn phí : : 0937967242 – 0937603786

    Hỗ trợ giải đáp
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242