Tại các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế hiện nay thường có chức danh kế toán trưởng. Đây là chức danh rất quan trọng trong việc kê khai và quyết toán thuế. Để được làm kế toán trưởng cần phải đảm bảo một số điều kiện nhất định và cần phải có giấy bổ nhiệm kế toán trưởng của người đứng đầu đơn vị. Vậy giấy bổ nhiệm kế toán trưởng là gì? Quy định về bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất như thế nào? Cùng tìm hiểu chi tiết với chúng tôi trong bài viết dưới đây!

1. Tìm hiểu giấy bổ nhiệm kế toán trưởng

Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ phận kế toán trong đơn vị, có nhiệm vụ tổ chức và thực hiện công tác hạch toán kế toán. Kế toán trưởng sẽ phải chịu sự giám sát và quản lý của lãnh đạo.

1.1 Giấy bổ nhiệm kế toán trưởng là gì?

Giấy bổ nhiệm kế toán trưởng là loại giấy tờ quan trọng trong bộ hồ sơ bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng của mỗi đơn vị. Giấy bổ nhiệm kế toán trưởng cần phải đóng dấu và có chữ ký của người đứng đầu đơn vị thì mới tính là hợp lệ.

1.2 Mẫu giấy bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất

Ngay sau khi có sự thống nhất về lựa chọn người phù hợp với vị trí kế toán trưởng, doanh nghiệp sẽ tiến hành hoàn thiện giấy bổ nhiệm kế toán trưởng theo đúng thủ tục đã quy định. Bạn có thể tham khảo một số mẫu giấy bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất như sau:

CÔNG TY……                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: …/20…/QĐ – ……… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày … tháng … năm 20..

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY …..

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ………………….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020.

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty…………………….;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty………………………;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm

Ông/Bà: …………………………..         Giới tính: ……………

Sinh ngày: …./…./….      Dân tộc: Kinh          Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/Hộ chiếu: ………………

Nơi cấp: ………………..…..  Ngày cấp: …/…/….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………

…………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………

…………………………………………………………….

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty ………………………………

Điều 2: Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

– Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

– Tuân thủ Luật pháp và tuân thủ quy chế quản lý tài chính của Công ty;

– Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

– Ký duyệt các chứng từ, báo cáo và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như điều 3

– Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

>>>> TẢI VỀ TẠI ĐÂY <<<<

1.3 Một số lưu ý khi soạn giấy bổ nhiệm kế toán trưởng

Dù công ty hoạt động theo loại hình nào đi chăng nữa thì quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng luôn phải đảm bảo các yếu tố cơ bản. Bao gồm:

– Tên công ty, quyết định theo số

– Quốc hiệu, tiêu ngữ

– Thời gian và địa điểm hoàn thành quyết định này

– Tên quyết định

– Nội dung trong quyết định:

Thông tin cá nhân của người được bổ nhiệm kế toán trưởng

Nghĩa vụ và quyền hạn của kế toán trưởng

Danh sách những cá nhân và bộ phận liên quan có trách nhiệm với quyết định này

– Nơi nhận quyết định

– Chữ ký và đóng dấu của người có thẩm quyền trong đơn vị

2. Quy định bổ nhiệm kế toán trường mới nhất 2022

Bổ nhiệm kế toán trưởng là hoạt động bắt buộc trong mỗi doanh nghiệp. Việc bỏ nhiệm kế toán trưởng cần phải tuân theo những quy định của pháp luật.

2.1 Quy trình bổ nhiệm kế toán trưởng

Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là người có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trường. Quy trình bổ nhiệm kế toán trưởng được diễn ra theo các bước sau:

 • Tổ chức bộ máy kế toán và bố trí người làm kế toán, quyết định thuê ngoài dịch vụ kế toán
 • Bố trí người làm kế toán trưởng hoặc quyết định sử dụng dịch vụ thuê làm kế toán trường theo Luật Kế toán 2015
 • Tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp, chịu trách nhiệm về những hậu quả do hành vi sai phạm của mình gây ra, chịu trách nhiệm liên đới do hành vi sai phạm của người thuộc quyền quản lý của mình
 • Tổ chức kiểm tra kế toán nội và thực hiện kiểm tra kế toán tại các đơn vị trực thuộc

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng

Không phải ai cũng có năng lực để làm kế toán trường. Người được bổ nhiệm làm kế toán trưởng cần phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

bo-nhiem-ke-toan-truong

Người có đầy đủ năng lực, đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện nhất định mới được bổ nhiệm kế toán trưởng

 • Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, trung thực, thẳng thắn, liêm khiết, có ý thức tuân thủ các quy định về chế độ kế toán hiện hành
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, qua trường hợp đào tạo, từ trung cấp trở lên
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng
 • Có thời gian công tác kế toán thực tế ít nhất 02 năm đối với người có nghiệp vụ kế toán trình độ đại học trở lên. Và thời gian công tác kế toán thực tế ít nhất 03 năm đối với người có nghiệp vụ kế toán trình độ trung cấp và cao đẳng.

Kế toán trưởng là chức vụ rất quan trọng trong mỗi doanh nghiệp. Việc bổ nhiệm kế toán trưởng cần phải có quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng do người đại diện pháp luật của doanh nghiệp ký tên và đóng dấu mới giá trị pháp lý. Hy vọng bài viết trên đã mang đến cho bạn những kiến thức bổ ích liên quan đến quản lý con người trong bộ phận kế toán. Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm theo dõi!

>>> Xem ngay: Thành lập doanh nghiệp tại Đồng Nai

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời
  error:
  GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242