Khi doanh nghiệp muốn giải thể chi nhánh, VPĐD.  Doanh nghiệp cần tìm hiểu về quy trình thủ tục về giải thể chi nhánh, VPĐD. Minh Châu trình bày các bước Hướng dẫn Thủ tục giải thể chi nhánh,VPĐD  đầy đủ và chi tiết nhất như sau.

1.Thành phần hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh bao gồm:

–   Thông báo về việc Thủ tục giải thể chi nhánh,VPĐD  /văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-22, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

–   Quyết định của doanh nghiệp về việc Thủ tục giải thể chi nhánh,VPĐD  , văn phòng đại diện bao gồm quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

–   Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

–   Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

–   Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

–   Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).

–   Giấy đề nghị bổ sung hồ sơ Thủ tục giải thể chi nhánh,VPĐD  , cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy định tại Phụ lục II-19 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương);

–   Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).

2. Trình tự thực hiện:

·     Khi làm Thủ tục giải thể chi nhánh,VPĐD  , văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc Thủ tục giải thể chi nhánh,VPĐD  /văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh /văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.

·     Doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ Thủ tục giải thể chi nhánh,VPĐD  đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

3. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Trả kết quả.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo Thủ tục giải thể chi nhánh,VPĐD  , kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động; đồng thời ra Thông báo về việc Thủ tục giải thể chi nhánh,VPĐD  /văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.                                    

5. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mọi thông tin liên quan đến việc Thủ tục giải thể chi nhánh,VPĐD  . Quý khách vui lòng liên hệ Minh Châu để được tư vấn chi tiết.

Hotline: 0937967242 -0937603786

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242