Với những người làm việc trong lĩnh vực kế toán, thuật ngữ “kỳ kế toán” không còn xa lạ. Tuy nhiên, với những người không có chuyên môn thì không phải ai cũng biết về thuật ngữ nói trên. Vậy kỳ kế toán là gì? Các quy định có liên quan đến kỳ kế toán hiện nay gồm những gì?

1-ki-ke-toan-la-gi

Vài nét sơ bộ về kỳ kế toán.

Kỳ kế toán và các định nghĩa

Theo quy định pháp luật, khoảng thời gian tính từ lúc đơn vị kế toán bắt đầu ghi sổ kế toán cho đến khi kết thúc việc ghi sổ cũng như khóa sổ kế toán để lập báo cáo tài chính được gọi chung là kỳ kế toán (khoản 14 điều 3 Luật kế toán 2015).

Đơn vị kế toán ở đây chính là cơ quan có nhiệm vụ thu chi ngân sách được cấp từ nhà nước; các đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước; các doanh nghiệp thành lập và hoạt động tại Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam; hợp tác xã…

Báo cáo tài chính là hoạt động trình bày các thông tin về kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán. Việc trình bày này được diễn ra theo mẫu chung của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

Quy định chung về việc phân loại kỳ kế toán

2-ki-ke-toan-la-gi

Phân loại kỳ kế toán theo thời gian.

 • Kỳ kế toán theo năm tương ứng với 12 tháng kéo dài từ 1/1 đến hết 31/12 của năm. Tại đây, đơn vị kế toán sẽ có sự đặc thù về mặt tổ chức, hoạt động và phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về thuế và tài chính.
 • Kỳ kế toán quý tương ứng với 3 quý trong năm, mỗi quý kéo dài 4 tháng.
 • Kỳ kế toán tháng sẽ tính từ ngày 1 của tháng cho tới ngày cuối cùng của tháng.

Kỳ kế toán đầu và kỳ kế toán cuối

Với kỳ kế toán đầu tiên, đây là kỳ kế toán ra đời khi doanh nghiệp mới được thành lập. Thời gian sẽ tính từ ngày doanh nghiệp được cơ quan chính quyền cấp giấy đăng ký hoạt động đến hết ngày cuối cùng của các kỳ kế toán trong năm.

3-ki-ke-toan-la-gi

Kỳ kế toán đầu và cuối cùng quy định ra sao?

Riêng đối với các kỳ kế toán của các đơn vị mới được thành lập thì thời gian sẽ tính từ ngày có hiệu lực đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán theo quy định.

Với kỳ kế toán cuối cùng, đây là thuật ngữ để chỉ cho các đơn vị có việc chia tách, sáp nhập…. Thời gian sẽ tính từ ngày đầu của kỳ kế toán cho đến ngày trước của ngày có hiệu lực của quyết định chia tách, hợp nhất…

Kỳ kế toán trong một số trường hợp đặc biệt

Với doanh nghiệp mới được thành lập thì kỳ kế toán sẽ tính từ ngày đầu được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho đến ngày cuối của kỳ kế toán theo năm, quý, tháng.

4-ki-ke-toan-la-gi

Các trường hợp đặc biệt của kỳ kế toán hiện nay.

Với các đơn vị kế toán khác thì sẽ tính từ ngày quyết định thành lập đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán theo quy định chung.

Với các đơn vị thuộc các trường hợp như bị chia cắt, giải thể, sáp nhập…. thì kỳ kế toán sẽ tính từ đầu ngày của kỳ kế toán theo quy định cho đến ngày trước khi có quyết định chia cắt, giải thể…nêu trên.

Theo quy định thì kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian tối đa là 15 tháng.

Nếu kỳ kế toán năm đầu hoặc kỳ kế toán năm cuối có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì ta có thể cộng dồn với năm tiếp theo hoặc với năm trước đó để gộp thành một kỳ kế toán năm.

Báo cáo cho cơ quan thuế của doanh nghiệp theo quý

Đầu tiên doanh nghiệp phải lập tờ khai thuế VAT theo quý nếu giá trị gia tăng của doanh nghiệp gia tăng theo quý.

Tiếp theo là lập tờ khai thuế để tính thuế thu nhập tạm thời của doanh nghiệp theo quý cũng như tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Các tờ khai này chỉ được lập khi doanh nghiệp có kê khai theo quý.

Gửi báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

Lưu ý rằng, thời hạn tối đa cho việc nộp các báo cáo trên là 30 ngày của tháng đầu tiên sau quý liền kề.

Nguyên tắc khi muốn thay đổi kỳ kế toán

Phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của luật kế toán. Khi có thay đổi nào về kỳ kế toán thì đều phải lập báo cáo tài chính cho năm tài chính cũ và mới.

Thông tin trong bảng cân đối kế toán sẽ gồm số dư tài sản, khoản nợ cần trả, vốn của chủ sở hữu của kỳ kế toán.

Về báo cáo kết quả của hoạt động kinh doanh cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ thì số liệu sẽ tính kể từ thời điểm bắt đầu thay đổi kỳ kế toán cho đến cuối kỳ báo cáo đầu tiên.

>>> Xem ngay: Giấy tờ thủ tục thành lập công ty tại Đồng Nai

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời
  error:
  GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242