Khi tiến hành thành lập một Doanh nghiệp, công ty. Điều quan trọng nhất đối với chủ doanh nhgiệp là tìm hiểu công ty nộp những loại thuế gì ? có bao nhiêu loại thuế doanh nghiệp phải nộp ? thuế suất của từng loại thuế phải nộp là bao nhiệu ? . Sau đây công ty tư vấn Minh Châu sẽ nêu những loại thuế cơ bản phải nộp khi tiến hành thành lập một Doanh nghiệp.

các loại thuế phải nộp khi thành lập công ty

I- CÁC KHOẢN THUẾ PHẢI NỘP TRONG NĂM

  1. Thuế Môn bài
  • Một năm nộp một lần, số tiền thuế phải nộp dựa trên vốn điều lệ kinh doanh của cty. Cụ thể:   + Từ 10 tỷ trở xuống: 2.000.000/năm.

+ Trên 10 tỷ: 3.000.000/năm.

+ Chi nhánh, văn phòng đại diện: 1.000.000/năm.

  1. Thuế  giá trị gia tăng (GTGT)
  • Đây là thuế hàng quý sẽ làm báo cáo và tính ra số thuế cty phải nộp hoặc không phải nộp (được khấu trừ qua quý tiếp theo).
  • Thuế GTGT phải nộp trong quý = thuế GTGT hóa đơn bán ra – thuế GTGT hóa đơn mua vào.

+ Thuế GTGT bán ra nhiều hơn thuế GTGT mua vào: DN phải nộp thuế GTGT.

+ Thuế GTGT bán ra ít hơn thuế GTGT mua vào: DN được khẩu trừ thuế qua quý sau. (đối với DN xuất khẩu hoặc bán vào khu chế xuất, thuế đầu vào dư trên 300 triệu thì dc hoàn thuế)

  1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
  • Đây là số tiền thuế tính dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của cty.
  •  Hàng quý sẽ tạm tính hoặc cuối năm làm báo cáo tài chính sẽ tính ra số thuế TNDN cty phải nộp. Thuế suất: 20%.
  • Thuế TNDN phải nộp = doanh thu bán ra – tất cả chi phí mua vào.

+ Lỗ: DN không phải nộp thuế.

+ Lãi: nhân (x) 20% để nộp thuế.

II- THỜI HẠN NỘP TỜ KHAI BÁO CÁO THUẾ GTGT – THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN) – THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN)

Ờ KHAI HẠN NỘP
BÁO CÁO Theo tháng Theo quý Theo năm
Thuế Môn bài Ngày 30/01
Thuế GTGT Ngày 20 tháng sau Ngày 30 tháng đầu quý sau
Thuế TNCN Ngày 20 tháng sau Ngày 30 tháng đầu quý sau
Thuế TNDN Không phải nộp tờ khai. Chỉ cần tạm tính ra số tiền phải nộp
Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Ngày 20 tháng sau Ngày 30 tháng đầu quý sau
Báo cáo tài chính Quyết toán thuế: TNDN, TNCN Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (30 hoặc 31 tháng 03)

Trên đây là những thông tin cơ bản về Quy định pháp luật về thuế khi thành lập Doanh nghiệp.
Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với công ty Minh Châu – đơn vị tư vấn thành lập doanh nghiệp, dịch vụ kế toán, tư vấn thuế chuyên nghiệp nhất.

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242