Căn cứ vào Bộ luật số: 45/2019/QH14 được Bộ luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019.

Luật Lao Động này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Theo Điều 64 Luật số: 45/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Quy định : Nội dung đối thoại tại nơi làm việc

Điều 64. Nội dung đối thoại tại nơi làm việc

 1. Nội dung đối thoại bắt buộc theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 63 của Bộ luật này.
 2. Ngoài nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, các bên lựa chọn một hoặc một số nội dung sau đây để tiến hành đối thoại:
  1. a) Tình hình sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động;
  2. b) Việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc;
  3. c) Điều kiện làm việc;
  4. d) Yêu cầu của người lao động, tổ chức đại diện người lao động đối với người sử dụng lao động;
  5. đ) Yêu cầu của người sử dụng lao động đối với người lao động, tổ chức đại diện người lao động;
  6. e) Nội dung khác mà một hoặc các bên quan tâm.

Trên đây là những quy định về Nội dung đối thoại tại nơi làm việc

Tư vấn Minh Châu cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp mới nhất tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu,Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội và các tỉnh lân cận.

MINH CHAU TAX & ACCOUNTING GROUP
Hotline : 0937 603786 – 0937967242 (Zalo)

Website : ketoanminhchau.com – dailythueminhchau.vn – luatminhchau.vn

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242