Luật Số: 50/2014/QH13 quy định về Nội dung hợp đồng xây dựng của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng.

 

Điều 141. Nội dung hợp đồng xây dựng

 1. Hợp đồng xây dựng gồm các nội dung sau:
  a) Căn cứ pháp lý áp dụng;
  b) Ngôn ngữ áp dụng;
  c) Nội dung và khối lượng công việc;
  d) Chất lượng, yêu cầu kỹ thuật của công việc, nghiệm thu và bàn giao;
  đ) Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng;
  e) Giá hợp đồng, tạm ứng, đồng tiền sử dụng trong thanh toán và thanh toán hợp đồng xây dựng;
  g) Bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng hợp đồng;
  h) Điều chỉnh hợp đồng xây dựng;
  i) Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng;
  k) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, thưởng và phạt vi phạm hợp đồng;
  l) Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng xây dựng;
  m) Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng;
  n) Rủi ro và bất khả kháng;
  o) Quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng;
  p) Các nội dung khác.
 2. Đối với hợp đồng tổng thầu xây dựng ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này còn phải được bổ sung về nội dung và trách nhiệm quản lý của tổng thầu xây dựng.
 3. Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Tư vấn Minh Châu  cung cấp dịch vụ khai báo thuế kế toán. Dịch vụ thành lập công ty tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu,Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội  và các tỉnh lân cận.

MINH CHAU TAX & ACCOUNTING GROUP
Hotline : 0937 603786 – 0937967242 (Zalo)

Website : ketoanminhchau.com – dailythueminhchau.vn – luatminhchau.vn

 

 

 

 

 

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

error: