Công văn số 5393/TCT-CS ngày 20/12/2019 về chính sách miễn giảm tiền thuê đất đối với dự án xã hội hóa

Theo quyết định số 4327/QĐ-UBND ngày 10/11/2011 của UBND huyện Đông Anh về việc duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất thì khu đất để thực hiện Dự án xây dựng Trường trung học cơ sở của Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam có nguồn gốc từ kết quả trúng đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Vì vậy trường hợp Dự án xây dựng Trường THCS của Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu nếu Công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Chính phủ về khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường thì được xem xét miễn tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP, Nghị định số 59/2014/NĐ-CP.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242