Công văn số 1073/TCT-CS ngày 16/3/2020 về chính sách miễn giảm tiền thuê đất

Trường hợp Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai và Công ty Cổ phần Bò sữa Tây Nguyên được Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho phép chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng cỏ chăn nuôi bò sang trồng cây ăn trái trên phần diện tích đất đang được Nhà nước cho các Công ty này thuê để thực hiện Dự án trồng cỏ, chăn nuôi bò (không thuộc trường hợp gia hạn thuê đất khi hết thời hạn thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai).

Đất dự án trồng cây ăn trái không thuộc đối tượng miễn, giảm nên không có cơ sở để tiếp tục xem xét miễn, giảm tiền thuê đất đối với phần diện tích đất thuê đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi cơ cấu cây trồng kể từ ngày được phép chuyển đổi cơ cấu cây trồng nêu trên.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242