2. Công văn số 2331/TCT-CS ngày 07/6/2019 về chính sách thu lệ phí trước bạ đối với việc chuyển đổi đăng ký xe ô tô do sáp nhập công ty

Theo pháp luật về lệ phí trước bạ hiện hành thì tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ được chia hay góp do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì được miễn lệ phí trước bạ.

Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản, tài sản phải đăng ký lại với cơ quan có thẩm quyền thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ giao gồm trường hợp đổi tên và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp quy định tại: điểm c khoản 2 Điều 196 Luật Doanh nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức bán toàn bộ vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác)).

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242