2. Công văn số 891/TCT-CS ngày 18/3/2019 về chính sách thu thuế đất

Luật đất đai năm 2013 chỉ có quy định về không thu nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất đối với trường hợp xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo số liệu đo đạc thực tế mà có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp nhưng ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề. Việc áp dụng Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai 2013 đối với nghĩa vụ về tiền thuê đất là không đúng về căn cứ pháp lý.

Đối với trường hợp của Công ty cổ phần Trung Hưng, theo báo cáo của Công ty, đối với phần diện tích nằm trong ranh giới thửa đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận, diện tích thực tế tăng 2.904m2 so với diện tích ghi trong Giấy chứng nhận là do sai sót khi đo vẽ và do khi giao đất có sự chênh lệch giữa bản đồ đo vẽ và mốc ranh giới thực địa. Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Phú Thọ báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại ranh giới thửa đất đang sử dụng có sự thay đổi so với ranh giới thửa đất theo Giấy chứng nhận không để làm áp dụng quy định cho phù hợp.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242