5. Công văn số 2555/TCT-CS ngày 24/6/2019 về chính sách thu tiền sử dụng đất

Trường hợp nếu ông Bùi Văn Hưng và bà Nguyễn Thị Huệ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất tăng thêm 16,5 m2 (đất có nguồn gốc nhận chuyển nhượng) so với Giấy chứng nhận đã cấp do đo đạc lại và ranh giới thửa đất thực tế có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có Giấy chứng nhận thì phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích tăng thêm này thẹo chính sách và giá đất tại thời điểm đã cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 của Bộ Tài chính.

Việc xác định đất đã có giấy tờ về quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai, Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP), thời điểm cấp Giấy chứng nhận do cơ quan Tài nguyên và Môi trường xác định theo Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai và các Giấy tờ kèm theo Phiếu chuyển thông tin này.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242