Công văn số 1939/TCT-CS ngày 13/5/2020 về chính sách thuế

– Tại khoản 8 Điều 4 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định: “8. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERS) lần đầu của doanh nghiệp được cấp chứng chỉ giảm phát thải; các lần chuyển nhượng tiếp theo nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hoạt động kinh doanh chứng chỉ CERS là một trong các hoạt động của dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ CERS được hưởng ưu đãi theo điều kiện địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Trường hợp hoạt động kinh doanh chứng chỉ CERS là hoạt động của Công ty nhưng không nằm trong các hoạt động của dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì Công ty được hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ CERS lần đầu theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP nêu trên, các lần chuyển nhượng tiếp theo nộp thuế TNDN theo quy định. Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242