Công văn số 5162/TCT-DNL ngày 11/12/2019 về chính sách thuế đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà

Về chính sách thuế đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất lắp đặt không quá 50kw, ngày 3/11/2019, Bộ Tài chính đã có công văn số 1534/BTC-CST gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện. Về việc xuất hóa đơn và ghi giá tính thuế trên hóa đơn bán điện mặt trời của các cá nhân, hộ gia đình, căn cứ các quy định pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, pháp luật hóa đơn và thuế GTGT, đề nghị thực hiện như sau:

Trường hợp cá nhân và hộ gia đình thực hiện dự án điện mặt trời trên mái nhà phải đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

Cá nhân hộ gia đình thực hiện dự án điện mặt trời trên mái nhà bán cho Công ty điện lực theo Hợp đồng mua bán điện và cá nhân, hộ gia đìa nộp thuế trực tiếp tính trên tỷ lệ doanh thu, nộp thuế khoán thì:

(1) Trường hợp cá nhân, hộ gia đình có phát sinh doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở lên thì cá nhân, hộ gia đình phải tập hóa đơn bán hàng hóa điện cho Công ty điện lực. Giá tính thuế ghi trên hóa đơn bán hàng trà giá theo Hợp đồng (giá chưa có thuế GTGT) nhân với thuế suất thuế GTGT theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

(2) Trường hợp cá nhân, hộ gia đình có phát sinh doanh thu hàng năm dưới 100 triệu đồng không thuộc diện chịu thuế GTGT. Hàng tháng, Công ty điện lực lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính kèm theo chứng từ thanh toán cho cá nhân, hộ gia đình để làm cơ sở ghi nhận chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242