4. Công văn số 1485/TCT-DNL ngày 17/4/2019 về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển giao tài sản, công nợ

* Về hóa đơn

Ngân hàng Woori – Chi nhánh Hà Nội liên hệ với Cục Thuế TP Hà Nội để được cấp hóa đơn lẻ (hóa đơn GTGT) để lập và giao cho Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam (bên mua). Cục thuế TP Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn cho đơn vị kê khai: nộp thuế đối với hoạt động này.

* Về thuế GTGT

+ Đối với danh mục tài sản, công nợ chuyển giao liên quan đến hoạt động tín dụng (tiền mặt, tiền tại các tổ chức tín dụng khác, các khoản cho vay, trích lập dự phòng, các khoản phải thu, phải trả, các khoản lãi, tiền đang chuyển) và phần mềm máy tính thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

+ Đối với danh mục tài sản bao gồm: Văn phòng, máy móc trang thiết bị: thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT tương ứng với từng loại máy móc, thiết bị chuyển giao.

+ Đối với các loại tài sản nguồn vốn không liên quan trực tiếp đến hoạt động cấp tín dụng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 10%.

* Về thuế TNDN

Hoạt động chuyển giao dưới hình thức hợp đồng mua bán tài sản, công nợ từ Ngân hàng Woon – Chi nhánh Hà Nội sang Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam nếu phát sinh thu nhập thì phải nộp thuế TNDN. Cục Thuế TP Hà Nội có trách nhiệm kiểm tra việc kê khai và nộp thuế của Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242