Công văn số 4400/TCT-DNNCN ngày 29/10/2019 về chính sách thuế đối với khoản thưởng chuyến du lịch nghiên cứu thị trường cho nhân viên

Trường hợp Công ty cổ phần Dược Hậu Giang có thưởng cho tất cả nhân viên chuyến di tham quan du lịch – học tập – nghiên cứu thị trường thì trường hợp nội dung chi trả khoản chi phí cho chuyến đi tham quan du lịch – học tập – nghiên cứu thị trường nêu trên ghi rõ tên của người lao động được hưởng hoặc khoản tiền thưởng này được thanh toán cho từng người lao động thì khoản tiền thưởng này được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của người lao động.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242