Công văn số 5296/TCT-HTQT ngày 18/12/2019 về chính sách thuế đối với thu nhập từ lãi vay của Công ty TNHH Cà phê Ngon (Công ty) trả cho Ngân hàng xuất nhập khẩu Ấn Độ và Tập đoàn Tài chính quốc tế (IFC)

Trường hợp Chính phủ Việt Nam không cho phép miễn thuế đối với lãi tiền vay trả cho Ngân hàng xuất nhập khẩu ấn Độ thì lãi tiền vay do Công ty trả cho Ngân hàng xuất nhập khẩu ấn Độ sẽ không thuộc đối tượng miễn thuế tại Khoản 3, Điều 11, Hiệp định thuế Việt Nam – Ấn Độ. Đề nghị Cục Thuế rà soát việc kê khai thuế, nộp thuế đối với việc chi trả lãi vay cho Ngân hàng xuất nhập khẩu ấn Độ của Công ty để xử lý hành vi vi phạm về thuế theo đúng quy định.

IFC được miễn thuế tại Việt Nam đối với thu nhập phát sinh từ các hoạt động và giao dịch theo Điều lệ hoạt động của IFC. Về thủ tục miễn thuế, Công ty phải nộp hồ sơ đề nghị miễn thuế theo quy định tại Điều 47, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế. Đối với khoản thu nhập từ tiền lãi vay trả cho IFC đã phát sinh nhưng Công ty không kê khai nộp thuế và không nộp hồ sơ đề nghị miễn thuế thì sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật hiện hành.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242