Công văn số 2285/TCT-CS ngày 04/6/2020 về chính sách thuế, hóa đơn

Về nguyên tắc, nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào theo quy định tại Điểm 2.5 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014. Do đó, việc Công ty lập chung 01 hoá đơn điều chỉnh cho nhiều khách hàng là không đúng quy định.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bến Tre hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc lập hoá đơn, hoá đơn điều chỉnh cho từng khách hàng theo đúng quy định. Đối với hoá đơn điều chỉnh lập không đúng quy định thì doanh nghiệp không được sử dụng làm căn cứ khai điều chỉnh giảm thuế GTGT.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242