Công văn số 3497/TCT-CS ngày 03/9/2019 về chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chiết khấu hàng bán

Trường hợp theo hợp đồng bán hàng với các khách hàng ở nước ngoài, Công ty Pou Sung Việt Nam có thỏa thuận việc chiết khấu thương mại theo doanh số bán hàng của các khách hàng ở nước ngoài thì:

Công ty Pou Sung Việt Nam phải điều chỉnh giảm doanh thu, lập hóa đơn điều chỉnh và căn cứ vào đó để điều chỉnh doanh số bán ra, thuế đầu ra…đảm bảo phù hợp với nguyên tắc kế toán và quy định pháp luật về hóa đơn hiện hành.

Trường hợp này, số tiền chiết khấu thương mại khách hàng nước ngoài được hưởng không phải là một khoản thu nhập nên không thuộc diện chịu thuế nhà thầu tại Việt Nam.

Nếu Công ty Pou Sung Việt Nam không thực hiện điều chỉnh giảm doanh thu, lập hóa đơn điều chỉnh thì khoản tiền Công ty Pou Sung Việt Nam chuyển cho các khách hàng ở nước ngoài chưa đủ cơ sở chứng minh đây là khoản chiết khấu thương mại (chương trình khuyến mại phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền).

Do đó, khoản tiền này được xác định là khoản chi phí hỗ trợ cho hoạt động bán hàng của Công ty Pou Sung Việt Nam (các khách hàng ở nước ngoài phát sinh thu nhập tại Việt Nam). Vì vậy, Công ty Pou Sung Việt Nam có trách nhiệm khai, khấu trừ, nộp thay thuế TNDN thay cho các khách hàng ở nước ngoài theo quy định.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242