Công văn số 755/TCT-TTKTT ngày 20/02/2020 về chính sách thuế nhà thầu

Tại Thỏa thuận phái cử nhân viên ký ngày 10/7/2015 giữa ba bên Tập đoàn Maruhan (bên A), Công ty TNHH Charlieone Việt Nam (Bên B) và Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (Bên C) mà Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco gửi kèm công văn số 145/19/COV/BITEXCO có nhiều nội dung thể hiện rằng Tập đoàn Maruhan cử nhân viên của mình để làm việc cho dự án BCC tại Việt Nam như sau:

Điều 1: “…Thỏa thuận này được xem là một sự đảm bảo rằng Bên A vẫn giữ quyền quản lý đối với nhân viên mà Bên A phải cử sang Bên C..Mục đích chính là đảm bảo rằng các nhân viên phái cử vẫn phải chịu sự quản lý của Bên A.

…Hình thức thanh toán này được xem như một công cụ quan trọng để đảm bảo rằng Bên A giữ quyền quản lý nhân viên phái cử”.

Điều 2: “Bên A phái cử nhân viên của Bên A (“nhân viên phái cử”) làm việc cho Bên C để thực hiện hợp đồng BCC và những nhân viên này vẫn là nhân sự của Bên A trong suốt thời gian phái cử”.

Điều 5: “Trong trường hợp nhân viên phái cử có những đóng góp tích cực cho công việc kinh doanh, việc đánh giá khen thưởng sẽ được áp dụng theo chính sách khen thưởng của Bên A hoặc Bên C hoặc cả hai bên.

Hình phạt: khi nhân viên phái cử vi phạm nội quy lao động của Bên C, hành vi vi phạm của nhân viên…

Điều 6:…

Căn cứ quy định nêu trên vả Thỏa thuận phái cử nhân viên ký ngày 10/7/2015 giữa ba bên Tập đoàn Maruhan, Công ty TNHH Charlieone Việt Nam và Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco thì Tập đoàn Maruhan phải kê khai nộp thuế nhà thầu đối với khoản tiền Tập đoàn Maruhan được hưởng từ việc cử nhân sự của mình sang làm việc tại dự án BCC (tại Việt Nam).

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242