Công văn số 2352/TCT-DNNCN ngày 10/6/2020 về chính sách thuế TNCN

Căn cứ Điều 1, khoản 5 Điều 3 và khoản 2 Điều 7 Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01  tháng 10  năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

Căn cứ Khoản (b), Điều III và điểm (a), khoản (1) Điều VI Hiệp định hợp tác kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản được ký ngày 20/10/1998.

Căn cứ các quy định nêu trên và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2033/BKHĐT-KTĐN ngày 29/03/2019 trả lời JICA, trường hợp hai chuyên gia có quốc tịch Việt Nam được JICA cử sang Việt Nam làm việc cho “Dự án hỗ trợ kỹ thuật các chương trình đào tạo bậc thạc sỹ của trường Đại học Việt Nhật” thì:

1. Hai chuyên gia nói trên không được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA (Ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10  năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ). 

2. Việc hoàn thành nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân kể từ ngày phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam đến tháng 03/2019 của hai chuyên gia nói trên được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội.

3. Việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế và gia hạn nộp thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ tháng 03/2019 của hai chuyên gia nói trên được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 49 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội.

 

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242