Công văn số 2268/TCT-CS  ngày 03/6/2020 v chính sách thuế TNDN

Kể từ kỳ tính thuế năm 2014 thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản của doanh nghiệp nếu lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ. Luật thuế TNDN không có quy định về việc bù trừ lãi hoạt động chuyển nhượng bất động sản với lỗ hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, kiến nghị của Công ty không có cơ sở thực hiện.

Ngoài ra, hiện tại để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid- 19, ngày 08/04/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-l 9. Nếu Công ty thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP thì liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể./.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242