Công văn số 1744/TCT-CS ngày 04/5/2020 về chính sách thuế TNDN liên quan đến các dịch vụ hỗ trợ

Trường hợp Công ty CP đầu tư TNG Holdings Việt Nam (sau đây gọi là TNG) cung cấp các dịch vụ hỗ trợ quản lý, vận hành chuyên sâu cho các Công ty khách hàng (bao gồm Công ty con, đơn vị thành viên và các doanh nghiệp khảo phù hợp với quy định của pháp luật (hỗ trợ quản lý, hỗ trợ nhân sự, hỗ trợ giám sát…) dưới hình thức hợp đồng thoả thuận, TNG xuất hoá đơn cho các Công ty khách hàng và ghi nhận doanh thu theo quy định, nếu các khoản phí dịch vụ Công ty khách hàng trả cho TNG đáp ứng điều kiện tại Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành và các khoản chi phí dịch vụ của các giao dịch liên kết được xác định theo quy định tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, khoản chi đảm bảo theo dõi hạch toán cụ thể (có đầy đủ hồ sơ theo dõi chi tiết về nội dung, khối lượng công việc, hiệu quả công việc) đúng bản chất thực tế theo quy định của pháp luật thì khoản chi phí này là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty khách hàng.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242