11. Công văn số 39/TCT-CS ngày 03/01/2018 về chính sách thuế TNDN

Tại điểm 1 công văn số 5181/BTC-TCT ngày 15/4/2016 của Bộ Tài chính có hướng dẫn xác định nguyên liệu đầu vào của hoạt động chế biến nông sản, thủy sản được ưu đãi thuế TNDN (photo kèm theo).

Về nguyên tắc thu nhập của Hợp tác xã từ hoạt động nuôi trồng thủy sản được miễn thuế TNDN và thu nhập của Hợp tác xã từ hoạt động chế biến thủy sản nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì được miễn thuế TNDN; trường hợp sản phẩm chỉ qua sơ chế thông thường (xác định theo quy định tại pháp luật thuế GTGT) thì thu nhập từ hoạt động này không được ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động chế biến thủy sản.

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242