Công văn số 476/TCT-CS ngày 10/02/2020 về chính sách thuế TNDN

– Trường hợp dự án Công trình thủy điện Hà Nang đến ngày 31/12/2008 đang đầu tư xây dựng dở dang, trong năm 2009 dự án vẫn tiếp tục quá trình đầu tư xây dựng dở dang và từ năm 2011 mới hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định tại thời điểm quyết định thực hiện đầu tư mở rộng (Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính) thì được lựa chọn hưởng ưu đãi đối với phần thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tại thời điểm quyết định thực hiện đầu tư mở rộng hoặc theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.

– Năm 2012, Công ty TNHH MTV Thủy điện Thiên Tân thành lập (chủ sở hữu: 100% vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên Tân) nhận bàn giao, tiếp tục quản lý, vận hành và kinh doanh dự án Công trình thủy điện Hà Nang thì Công ty TNHH MTV Thủy điện Thiên Tân không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư Công ty TNHH MTV Thủy điện Thiên Tân được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án Công trình thủy điện Hà Nang cho thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242