Công văn số 475/TCT-CS ngày 10/02/2020 về chính sách thuế

– Ngày 14/10/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có công văn số 3627/STNMT-CCQLĐĐ trả lời Công ty TNHH Hồng Phúc, trong đó có nêu”:

Như vậy, Công ty TNHH Hồng Phúc không đủ điều kiện nhận góp trốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định hiện hành”.

– Tại công văn số 10271/CT-TTKT2 ngày 27/11/2019 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có nêu: “Ngày 24/09/2019, Công ty tiếp tục nộp hồ sơ góp vốn Bó bằng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất như trước kia (năm 2015) thì được Sở Tài nguyên va Môi trường tỉnh Bà Ria – Vũng Tàu chấp thuận cho Công ty TNHH Hồng Phúc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 13C (số mới 234) đường Phan Chu Trinh, Phường 2, thành phố Vũng Tàu nêu trên: thời hạn góp vốn 30 năm kể tù ngày 01/11/2019.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, trường hợp cá nhân góp vốn vào Công ty trách nhiệm hữu hạn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ theo các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi trả lãi tiền vay để góp vốn điều lệ hoặc chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242