Công văn số 3623/TCT-CS ngày 12/9/2019 về đơn giá thuê đất

Trường hợp dự án được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01/01/2016 mà đơn giá cho thuê đất xác định theo quy định tại một trong các Quyết định (Quyết định số 210A-TC/VP ngày 01/4/1990, Quyết định số 1417/TC/TCĐN ngày 30/12/1994, Quyết định số 179/1998/QĐ-BTC ngày 24/02/1998, Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000, Quyết định số 1357TC/QĐ-TCT ngày 30/12/1995 của Bộ Tài chính) nhưng tất cả ba loại giấy tờ (Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư), Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, ban hành, ký kết không ghi nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đất và đang sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đã ghi tại quyết định, hợp đồng cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì việc xác định và thu nộp tiền thuê đất cho thời hạn thuê đất còn lại (không bao gồm trường hợp đã được gia hạn thời gian thuê đất) thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 333/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trường hợp có ý kiến khác nhau về đơn giá thuê đất giữa người thuê đất với cấp có thẩm quyền về xác định đơn giá thuê đất thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh là người quyết định cuối cùng.

 

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242