Công văn số 4817/TCT-CS ngày 22/11/2019 về giá tính thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác nước ngầm cung cấp cho đơn vị sản xuất bia

Trường hợp Doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác nước thiên nhiên dùng cho sản xuất kinh doanh nước sinh hoạt (Doanh nghiệp kinh doanh nước sạch), tổ chức khai thác nước thiên nhiên là người nộp thuế tài nguyên theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Luật Thuế tài nguyên. Căn cứ mục đích sử dụng nước thiên nhiên khai thác xác định số thuế tài nguyên phải nộp:

– Mức thuế suất thuế tài nguyên được căn cứ theo quy định tại Mục V Biểu thuế suất thuế tài nguyên tại Nghị quyết số 1084/2015/NQ-UBTVQH13;

– Giá tính thuế tài nguyên xác định theo mục đích sử dụng nước thiên nhiên khai thác và không thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND tỉnh Long An quy định phù hợp với Khung giá tính thuế tài nguyên tại khoản 4, Điều 5 Thông tư số 44/2017/TT-BTC.

Doanh nghiệp kinh doanh nước sạch thực hiện kê khai nộp thuế tài nguyên theo mức thuế suất và giá tính thuế tài nguyên theo mục đích sử dụng nước; Cơ quan thuế có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan để quản lý thu thuế đúng với mục đích sử dụng nước theo quy định, tránh thất thu ngân sách nhà nước.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242