Công văn số 3854/TCT-CS ngày 25/9/2019 về giá tính thuế tài nguyên

Trường hợp cơ sở khai thác tài nguyên bán ra, có giá bán đơn vị tài nguyên thấp hơn giá tính thuế đơn vị tài nguyên tại Bảng giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh ban hành thì phải kê khai nộp thuế tài nguyên theo giá do UBND cấp tỉnh ban hành theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Đối với loại tài nguyên khai thác không bán ra mà phải qua sản xuất, chế biến thành sản phẩm công nghiệp mới bán ra và được Bộ quản lý nhà nước chuyên ngành xác định bằng văn bản là sản phẩm công nghiệp thì giá tính thuế tài nguyên là giá bán sản phẩm công nghiệp, trừ đi chi phí chế biến phát sinh của công đoạn chế biến từ sản phẩm tài nguyên thành sản phẩm công nghiệp nhưng không thấp hơn giá tính thuế do UBND cấp tỉnh quy định.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242