Công văn số 4886/TCT-DNNCN ngày 27/11/2019 về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài

Trường hợp cá nhân người nước ngoài có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế thì hồ sơ đề nghị hoàn thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại tiết b.2.1 điểm b Khoản 3 Điều 21 và Khoản 2 Điều 23 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Trường hợp, cơ quan thuế nhận thấy hồ sơ đề nghị hoàn thuế của cá nhân người nước ngoài có nội dung kê khai chưa đúng, số liệu khai không chính xác hoặc có những nội dung cần xác minh liên quan đến số tiền thuế đề nghị hoàn thì căn cứ tình hình thực tế cơ quan thuế thông báo bằng văn bản đề nghị người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu theo đúng quy định.

Trong quá trình quản lý thuế cá nhân người nước ngoài, nếu cơ quan thuế có yêu cầu cần được cung cấp hoặc xác minh thông tin từ phía cơ quan thuế nước ngoài thì gửi văn bản về Tổng cục Thuế (qua Vụ Hợp tác quốc tế) để Tổng cục Thuế đề nghị cơ quan thuế nước ngoài cung cấp hoặc xác minh thông tin theo hướng dẫn tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 7 và Khoản 2 Điều 3 Quy chế trao đổi thông tin theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần ban hành kèm theo Quyết định số 1294/QĐ-TCT ngày 13/8/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242