Công văn số 1564/TCT-CS  ngày 20/4/2020 về hóa đơn điện tử

Theo trình bày tại công văn số 93/CT-TTKT1 của Cục Thuế tỉnh Long An: Công ty TNHH MTV Busyrun Vina thuê toàn bộ 02 nhà xưởng của Công ty TNHH MTV Genii Intemational tại địa chỉ lô D02-1a, đường số 5, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, Long An để hoạt động sản xuất kinh doanh (cùng ngành nghề với Công ty TNHH MTV Genii lntemational); Kể từ khi Công ty TNHH MTV Busyrun Vina đi vào hoạt động thì Công ty TNHH MTV Genii Intemational ngừng hoạt động sản xuất, chỉ còn làm gia công và cho thuê nhà xưởng. Như vậy, trường hợp Công ty TNHH Busyrun Vina đã kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh và ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Genii Intemational thì Công ty TNHH MTV Busyrun Vina không đủ điều kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242