7. Công văn số 1910/TCT-DNNCN ngày 14/5/2019 về hóa đơn lẻ từng lần phát sinh

Trường hợp Công ty sản xuất đường tinh luyện đã ngừng hoạt động và có thỏa thuận trả nợ tiền mua mía nguyên liệu cho người nông dân bằng đường tinh luyện. Khi người nông dân bán số đường tinh luyện đó và cần hóa đơn để giao cho khách hàng thì thuộc diện được Cơ quan Thuế cấp hóa đơn lẻ. Cá nhân phải thực hiện các thủ tục khai thuế theo quy định đối với cá nhân khai thuế theo tùng lần phát sinh. Cơ quan thuế xem xét hồ sơ chứng minh nguồn gốc của hàng hóa đảm bảo đúng với thỏa thuận trả nợ giữa Công ty và người nông dân.

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242