Công văn số 405/TCT-KK ngày 04/02/2020 về khai thuế, sử dụng hóa đơn đối với địa điểm kinh doanh của DN khác tỉnh với đơn vị chủ quản

1. Về nộp hồ sơ khai thuế cho địa điểm kinh doanh:

Tổng cục Thuế đang thực hiện nâng cấp hệ thống dịch vụ thuế điện tử đảm bảo Công ty được sử dụng chữ ký số đã được cấp để ký lên các hồ sơ khai thuế điện tử của địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và nơi Công ty đóng trụ sở chính. Trong thời gian hệ thống dịch vụ thuế điện tử chưa được nâng cấp, Công ty sử dụng con dấu của Công ty để đóng dấu vào hồ sơ khai thuế bằng giấy và nộp đến cơ quan thuế quản lý địa điểm kinh doanh (trực tiếp tại trụ sở hoặc qua bưu chính).

2. Về thông báo phát hành và sử dụng hóa đơn của địa điểm kinh doanh:

Trường hợp địa điểm kinh doanh của Công ty có phát sinh bán hàng, có phát sinh doanh thu thuộc diện khai, nộp thuế giá trị gia tăng trực tiếp tại địa phương nơi có địa điểm kinh doanh thì Công ty gửi Thông báo phát hành hóa đơn của địa điểm kinh doanh theo mẫu TB01/AC, trên thông báo phát hành ghi chỉ tiêu 1, 2, 3, 4 là thông tin của địa điểm kinh doanh, chỉ tiêu 6 là thông tin của Công ty, chỉ tiêu 7 là tên cơ quan thuế quản lý địa điểm kinh doanh. Sau khi gửi Thông báo phát hành hóa đơn của địa điểm kinh doanh cho cơ quan thuế quản lý địa điểm kinh doanh theo quy định, Công ty ghi tên, mã số thuế, địa chỉ của người bán trên hóa đơn giá trị gia tăng là thông tin của địa điểm kinh doanh và sử dụng chữ ký số của Công ty để ký vào hóa đơn.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242