Có thể nói rằng, trong thành lập công ty việc lựa chọn ngành nghề kinh doanh là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong quá trình hình thành và phát triển của công ty. Ngành nghề kinh doanh của mình có được phép hoạt động tại nơi mình đặt trụ sở hay không? Ngành nghề của mình đã khớp với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam hay chưa? Đăng ký ngành nghề kinh doanh như thế nào để đủ điều kiện hoạt động kinh doanh hiện tại và dự định được những ngành nghề phát triển trong tương lai. Đại lý thuế Minh Châu xin giới thiệu một số điều cần biết về quy định về ngành nghề kinh doanh trước khi chính thức đăng ký thành lập công ty.
Quy định về ngành nghề kinh doanh khi thành lập công ty
Quy đinh về ngành, nghề và điều kiện kinh doanh được ghi rõ trong điều 7 Luật doanh nghiệp như sau:
1. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có quyền kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm.
2. Đối với ngành, nghề mà pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan quy định phải có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi có đủ điều kiện theo quy định.
Điều kiện kinh doanh là yêu cầu mà doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện khi kinh doanh ngành, nghề cụ thể, được thể hiện bằng giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định hoặc yêu cầu khác.
3. Cấm hoạt động kinh doanh gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và sức khoẻ của nhân dân, làm huỷ hoại tài nguyên, phá huỷ môi trường.
4. Chính phủ định kỳ rà soát, đánh giá lại toàn bộ hoặc một phần các điều kiện kinh doanh; bãi bỏ hoặc kiến nghị bãi bỏ các điều kiện không còn phù hợp; sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi các điều kiện bất hợp lý; ban hành hoặc kiến nghị ban hành điều kiện kinh doanh mới theo yêu cầu quản lý nhà nước.
5. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp không được quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh.
Theo quy định thì tất cả doanh nghiệp khi đăng ký thành lập mới hoặc bổ sung thêm ngành phải đăng ký ngành nghề theo mã ngành cấp 4 (là ngành có mã 4 số) thuộc hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
Trên đây là những gợi ý của tư vấn Minh Châu về quy định đăng ký ngành nghề kinh doanh khi thành lập Doanh nghiệp và tư vấn thêm hãy liên hệ với Minh Châu, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý khách.
Tham khảo dịch vụ thành lập công ty chất luọng của Minh Châu: 
https://ketoanminhchau.com/trang-chu/thanh-lap-cong-ty/dich-vu-thanh-lap-cong-ty-tai-dong-nai/

Điện thoại: 0937.967.242     Hotline: 0937.603.786

 

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242