Công văn số 4651/TCT-CS ngày 12/11/2019 về nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất

Trường hợp Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An được UBND tỉnh Long An cho thuê đất (theo quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 26/4/2018; Quyết định số 2181/QĐ-UBND ngày 29/6/2018; Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 6/8/2018), mục đích sử dụng đất: đất rừng sản xuất, giao thông, thủy lợi. Ngày 14/11/2018, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 4209/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An chuyển mục đích sử dụng đất; mục đích sử dụng đất: thực hiện dự án xây dựng sân golf Hoàn Cầu Long An. Do vậy, trường hợp Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An không phải trường hợp dự án đầu tư gắn với việc cho thuê đất mới nên không thuộc đối tượng xem xét miễn tiền thuê đất.

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 4 Điều 15 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 thì ưu đãi đầu tư đối với các đối tượng quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 thì không áp dụng đối với dự án đầu tư kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242