1. Căn cứ vào Luật Đầu Tư số: 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
 2. Luật số: 67/2014/QH14 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành

Theo Điều 28 Luật đầu tư số: 61/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.Quy định : Nội dung hợp đồng BCC

Điều 28. Nội dung hợp đồng BCC

 1. Hợp đồng BCC bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
  1. a) Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
  2. b) Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh;
  3. c) Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên;
  4. d) Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng;
  5. đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;
  6. e) Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng;
  7. g) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.
 2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng BCC, các bên tham gia hợp đồng được thỏa thuận sử dụng tài sản hình thành từ việc hợp tác kinh doanh để thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 3. Các bên tham gia hợp đồng BCC có quyền thỏa thuận những nội dung khác không trái với quy định của pháp luật.

Trên đây là những quy định về  Nội dung hợp đồng BCC

Tư vấn Minh Châu  cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp mới nhất tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu,Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội  và các tỉnh lân cận.

MINH CHAU TAX & ACCOUNTING GROUP
Hotline : 0937 603786 – 0937967242 (Zalo)

Website : ketoanminhchau.com – dailythueminhchau.vn – luatminhchau.vn

 

 

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242