1. Công văn số 01/HTVT-VP ngày 03/01/2019 về phí hội viên là khoản được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Ngày 03/01/2019, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam đã ban hành công văn số 01/HTVT-VP, hướng dẫn về khoản phí hội viên tham gia Hội Tư vấn Thuế Việt Nam. Theo đó: khoản phí hội viên mà doanh nghiệp đóng hàng năm theo mức quy định tại Điều lệ Hội Tư vấn thuế Việt Nam và có chứng từ (phiếu thu) do Hội Tư vấn thuế Việt Nam phát hành, là khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. (Bản scan công văn được đăng tải trên website)

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242