Công văn số 2240/TCT-CS  ngày 01/6/2020 về thời hạn nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Theo quy định tại Nghị định 82/2017/NĐ-CP thì Cục Quản lý tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh là cơ quan tiếp nhận, tính, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường, ủy ban nhân cấp tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Cơ quan thuế thực hiện thông báo nộp tiền trên cơ sở Quyết định phê duyệt của các cơ quan này. Việc thu, nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước thực hiện theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật quản lý thuế chỉ quy định thời hạn nộp thuế đối với trường hợp người nộp thuế tính thuế và trường hợp cơ quan thuế tỉnh thuế hoặc ấn định thuế, không có quy định thời hạn nộp thuế đối với khoản thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (khoản thu không phải do cơ quan thuế tính).

Nghị định 82/2017/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì trình Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ ban hành. Ngày 24/9/2018 Bộ Tài chính đã có văn bản số 11556/BTC-TCT gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trao đổi các vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 82/2017/NĐ-CP và đề xuất một số kiến nghị, trong đó có kiến nghị về thời hạn nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (công văn gửi kèm).

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang chủ trì trình Bộ Tài chính trình chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản thuế số 38/2019/QH14, trong đó có nội dung về thời hạn nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Tổng cục Thuế ghi nhận ý kiến của Cục thuế tỉnh Nghệ An để nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị định nêu trên.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242