4. Công văn số 1855/TCT-CS ngày 09/5/2019 về thuế cho công ty phần mềm khởi nghiệp

Khoản 7 và Khoản 8 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi bổ sung Điều 13 và Điều 14 của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

“7. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 13. Ưu đãi về thuế suất

1. Áp dụng thuế suất 10% trong thời gian mười tám năm đối với:

b). Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới, bao gồm:… sản xuất sản phẩm phần mềm…”

“8. Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 14. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

1. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 13 của Luật này và doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo…”

Căn cứ các quy định nêu trên, về nguyên tắc, trường hợp doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm phần mềm thì thu nhập từ dự án này được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm và miễn thuế tối đa không quá bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242