Công văn số 1918/TCT-CS ngày 13/5/2020 về thuế giá trị gia tăng

Về thuế GTGT đối với dự án đầu tư của Công ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam, tiếp theo các công văn trên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Trường hợp Cục thuế TP. Hải Phòng đã kiểm tra xác định thời điểm dự án đầu tư chính thức đi vào hoạt động thì Cục thuế thực hiện xử lý việc hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật (nêu tại điểm 1 công văn này) và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Cục thuế tự chịu trách nhiệm về kết quả xử lý của Cục thuế và có trách nhiệm báo cáo cơ quan Kiểm toán Nhà nước.

– Trường hợp Cục thuế TP. Hải Phòng chưa kiểm tra xác định thời điểm dự án đầu tư chính thức đi vào hoạt động thì đề nghị Cục thuế Hải Phòng thực hiện theo công văn số 2048/TCT-CS ngày 22/5/2019, công văn số 3331/TCT-CS ngày 21/8/2019 của Tổng cục Thuế gửi Cục thuế TP. Hải Phòng.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242