Công văn số 1316/TCT-CS ngày 30/3/2020 về thuế GTGT

Trường hợp giao dịch chuyển nhượng giữa các doanh nghiệp đáp ứng điều kiện chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản theo quy định tại Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 thì áp dụng chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án hoặc chuyển nhượng bất động sản và doanh nghiệp bán (chủ đầu tư chuyển nhượng) phải lập hóa đơn khi thu tiền của doanh nghiệp mua (chủ đầu tư nhận chuyển nhượng), kê khai nộp thuế GTGT theo quy định tại điểm 2.22 Phụ lục số 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014, khoản 4 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp giao dịch chuyển nhượng của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sài Gòn chưa đáp ứng điều kiện chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản thì chưa áp dụng chính sách thuế và chưa phải lập hóa đơn GTGT.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242