Công văn số 1114/TCT-CS ngày 18/3/2020 về thuế GTGT đối với sản phẩm dầu thô làm từ đậu tương hạt

Tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“1. Bổ sung Khoản 1b và 1c vào Điều 3 như sau:

“1b. Phân bón; thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác, bao gồm các loại sản phẩm đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến như cám, bã, khô dầu các loại, bột cá, bột xương, bột tôm, các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm, thủy sản và vật nuôi khác, các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi (như premix, hoạt chất và chất mang).

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các loại thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và vật nuôi khác và các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Khoản này.”

Ngày 14/10/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn số 7663/BNN-TC gửi Tổng cục Thuế về việc xác định sản phẩm thức ăn chăn nuôi (bản photocopy kèm theo).

Ngày 11/02/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT về ban hành Danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại Việt Nam (gọi tắt là Thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT) quy định: Sản phẩm “Dầu, mỡ có nguồn gốc từ thực vật, động vật”’ là thức ăn chăn nuôi theo tập quán (mục 1.4.1 tại phụ lục kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT) .

Căn cứ vào các quy định nêu trên, sản phẩm “Dầu đậu nành thô”: được sản xuất làm thức ăn chăn nuôi với bản chất là dầu có nguồn gốc từ thực vật, sẽ được xếp vào nhóm thức ăn theo tập quán là “Dầu, mỡ”.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242